Auguste Rodin - Pravda má jednu veľkú výhodu : človek si nemusí pamätať, čo povedal.
Rozšírené možnosti :
mesačné bodovanie
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Bodovanie

Táto sekcia je venovaná bodovaniu členov TOM Vlčia svorka - od jednotlivých zložiek bodovania členov na akcií cez mesačné bodovania až po tie celoročné.