Kája - Cheat je pokusom kompenzovať nedostatok skillu.
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Dve percentá

Možnosť darovať dve percentá z vašich daní bola zavedená 1. januára 2004. Náš oddiel figuruje na zozname organizácii, ktorým je možné tieto peniaze poukázať od úplného začiatku. Pre Vás to znamená vyplnenie dvoch formulárov navyše, pre nás možnosť aj naďalej pripravovať najrozmanitejšie akcie pre našich členov a mládež celkovo za minimálne ceny. Preto sa na Vás obraciame s prosbou o túto finančnú podporu, aby náš oddiel mohol fungovať aj naďalej.

Tu si môžete stiahnuť potrebné formuláre (naše údaje sú už vyplnené) aj informatívny dokument :

Ďakujeme.