Douglas Adams - Dve veci IT priemysel nevedel predvídať - príchod Internetu a fakt, že storočie skon
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Financie

TOM Vlčia svorka, pravdepodobne ako každé združenie či nezisková organizácia musí neustále zápasiť o prežitie z ekonomických dôvodov. Dostávame dotáciu z Ministerstva školstva SR, snažíme sa každoročne osloviť čo najväčšie množstvo ľudí, rodičov a známych ohľadom dvoch percent, ale ani to nám nestačí na pokrytie všetkých nákladov spojených s prevádzkovaním oddielu. Preto sme minulý september boli donútení zaviesť členské a to je aktuálne vo výške 100,- Sk na mesiac (v prípade, že do oddielu chodia bratia, je mesačné členské pre oboch dokopy 150,- Sk). Nemyslíme, že tá suma je prehnaná, ale zároveň dúfame, že nám pomôže prekonať rozdiel medzi prijmami a výdavkami oddielu, ktorý sa každoročne zvyšuje - ceny stúpajú, dotácia prinajlepšom stagnuje. Za minulý rok členské činí spolu 750,- Sk, za tento rok je to 1000,- Sk (1500,- Sk pre bratov). V tabuľke uvádzame zoznam členov, ktorí členské za určité obdobie už zaplatili:

členZa tento rokZa minulý rokNedoplatok
Domestos0,- Skešte nebol člen1000,- Sk
Filip200,- Sk650,- Sk900,- Sk
Fokoň + Deku1500,- Sk1500,- Sk0,- Sk
Johny0,- Sk480,- Sk1270,- Sk
Krtek0,- Sk1075,- Sk675,- Sk
Kýblik0,- Sk525,- Sk1225,- Sk
Martin0,- Sk1000,- Sk750,- Sk
Maťo60,- Skešte nebol člen1000,- Sk
Mausuž nieje člen225,- Sk525,- Sk
Mrož1000,- Sk750,- Sk0,- Sk
Oťam0,- Sk0,- Sk1750,- Sk
Púchor0,- Sk150,- Sk1600,- Sk
Savo500,- Sk75,- Sk1175,- Sk
Sergio + Fifo1500,- Sk1500,- Sk0,- Sk
Shrek400,- Skešte nebol člen600,- Sk
Vlk + Jerry750,- Sk1500,- Sk750,- Sk

Pozn.: Je možné, že pri prepisovaní údajov nastala nejaká nezrovnalosť a pokiaľ sa Vám suma pri prezývke vašeho dieťaťa nepozdáva, prosím dajte nám vedieť a my daný údaj prekontrolujeme.