Kuko - On má asi fotogenickú pamäť.
Rozšírené možnosti :
pridaj hru
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Pridanie hry

Na tejto stránke sa nachádza formulár na pridanie hry do databázy hier TOM Vlčia svorka. Povinné údaje sú len názov a popis, pokiaľ je to však možné prosíme Vás o upresnenie ostatných údajov o hre ako druh, prostredie atď., aby bola hru možné ľahko vyhľadať. Možnosť "- - -" zvoľte v prípade, že na danom údaje nezáleží, alebo ostatné možnosti nevyhovujú. Popis slúži na objasnenie prípravy a pravidiel hry, prípadne jej cieľ. Kolonka poznámky je skôr na dodatočné informácie, dodatky a to čo nepatrí do popisu samotnej hry. Vo všetkých častiach formuláru Vás prosíme o písanie s diakritikou a podľa možností výstižne stručne a gramaticky správne. Po stlačení tlačidla "Pridaj hru" sa však hra automaticky nezobrazí medzi ostatnými, ale prv musí byť schválená členom vedenia VS. Táto kontrola zabezpečuje, aby sa do databázy dostali len hry, ktoré spåňajú určitý štandard.

Názov:
(pozn.: maximálne 300 znakov)
Popis hry:
bold tag italic tag underline tag strikethrough tag subscript tag superscript tag font color tag
image tag email tag hyperlink tag video tag
(pozn.: maximálne 5000 znakov)
Druh:
Prostredie:
Počet hráčov:
Vek hráčov:
Dåžka prípravy:
Dåžka hry:
Obdobie:
Pomôcky:
bold tag italic tag underline tag strikethrough tag subscript tag superscript tag font color tag
image tag email tag hyperlink tag video tag
(pozn.: maximálne 2000 znakov)
Poznámky:
bold tag italic tag underline tag strikethrough tag subscript tag superscript tag font color tag
image tag email tag hyperlink tag video tag
(pozn.: maximálne 2000 znakov)
Captcha:
Vpísaním 2 mierne rozmazaných slov naľavo do políčka pod nimi nás ubezpečíte, že ste človek.