Fokoň - Zdravé sebavedomie a ego prevyšuje morálku pri pravdepodobnosti individuálneho úspech
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Tábor Bojná 2007

Tohtoročný letný tábor oddielu TOM Vlčia svorka sa začne v pondelok 30. júla 2007 o 9:45 na Autobusovej stanici Mlynské nivy a skončí 14. augusta 2007 o 17:45 rovnako na AS Mlynské nivy.

Cena za 16-dňový pobyt je 2800,- Sk a zahàňa cestovné, stravu, poistenie, nákup a opravu táborníckeho materiálu atď. Návštevný deň bude v nedeľu 5. augusta. Podstatné je, aby každý účastník tábora včas odovzdal Záväznú prihlášku, pri odchode na tábor Písomné prehlásenie rodičov a preukaz poistenca a nezabudol si zbaliť bielu plachtu (kľudne aj starú) veľkú asi 2x1 meter, ktorú budeš môcť zašpiniť a eventuálne aj roztrhať.

Presnejšie informácie nájdete v oficiálnych propozíciách:

Nasledujúca interaktívna mapa by Vám mohla byť nápomocná predstaviť si, kde sa táborisko nachádza:

Táborisko sa nachádza na lúke označenej šípkou.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte napísať nám.

- vedenie VS