Douglas Adams - Nieje to pád, ktorý ťa zabije; je to to náhle zastavenie na konci.
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Vedenie

TOM Vlčia svorka pozostáva zo štyroch družín - do červenej Modrej a Zelenej družiny sú rozdelení členovia a do štvrtej, označovanej aj Biela družina, patrí vedenie oddielu. Táto stránka Vám prináša prehľad aktuálnych členov vedenia a ich charakteristiku vtesnanú na pár riadkov:

Martin Kalnik - Puchor
Martin Kalnik - Púchor vedúci oddielu
Posledný vedúci oddielu. Pôvodnou prezývkou Šišo má v rukáve vždy aspoň jeden priemerný vtip.
Andrej Bátik - Andrej
Andrej Bátik - Andrej
Bývalí vedúci oddielu je prezývaný aj Mrož. Navštevoval Združenú strednú školu poľohospodársku v Ivanke pri Dunaji v odbore Agropodnikanie, chov koní a jazdectvo a má blízky vzťah ku zvieratám a špeciálne ku koňom. Oddiel navštevuje od roku 2001 a vedúcim oddielu sa stal v septembri 2009.

Medzi bývalých členov vedenia patria:

Jakub Vallo - Giacomo
Jakub Vallo - Giacomo
Keď začiatkom apríla 1996 vstúpil do oddielu asi ani sám nepredpokladal, že to nakoniec dotiahne až na vedúceho oddielu. A popri tejto, povedzme si úprimne, na čas vskutku náročnej činnosti tento nesmierne šikovný inteligentný a dynamický mladý muž zvládal štúdium na Lekárskej fakulty UK. Nuž, nie náhodou viedol oddiel štyri roky práve on.
Pavol Plesník - Palo
Pavol Plesník - Palo
Do VS ho priviedol jeho starší brat a celý svoj členský život aj prvý rok vedenia účinkoval nepretržite v ZD. September 2006 však priniesol razantnú zmenu - bol zvolený za vedúceho oddielu a túto funkciu zastával popri štúdiu na STU. Momentálne študuje cez Erasmus v Hannoveri. Je známy svojim orientačným zmyslom a pracovitosťou. Nakoniec, bez nej sa žiaden vedúci oddielu určite nezaobíde.
Peter Dušek - Peto
Peter Dušek - Peťo
Z ešte donedávna pomerne introvertného chalaňa sa za ostatné dva roky stal nesmierne živý rozhľadený a milý mladý muž, študujúci na STU. Podarilo sa mu úspešne zavŕšiť stredoškolské štúdium na Strednej Geodetickej Škole a momentálne študuje na Stavebnej fakulte STU BA. Bol patrónom Zelenej družiny.
Rastislav Vaško - Adidas
Rastislav Vaško - Adidas
Bývalý zástupca vedúceho oddielu strávil v oddieli takmer desať rokov svojho života, z toho vo vedení štyri. Momentálne študuje na FMFI UK. Treba povedať, že (keď už ho počítače dostatočne vystresujú) si aj zašportuje - hlavne floorball a squash. Jeho aktuálnou náplňou práce v oddieli je starať sa (a zveľaďovať!) túto našu stránku.
Róbert Beňa - Robek
Róbert Beňa - Robek
Do oddielu vstúpil tento mladík, rovnako ako Adidas, v apríli 1998. Od septembra navštevuje PRIF UK, kedže úspešne zavŕšil svoje štúdium na Gymnáziu Ladislava Novomeského maturitnou skúškou. Je športovo veľmi zdatný, teda hlavne vo futbale, ale okrem toho nás vždy znova dokáže zaskočiť nejakým neotrelým nápadom, ktorých má neúrekom.
Karol Botka - Kaja
Karol Botka - Kája
Člen vedenia je známy svojou veľkou náklonnosťou k enviromentalistike (nie bezdôvodne je jeho druhou prezývkouPríroda). Rád fotí, je tresku a nepije Kofolu. Bol vedúcim Modrej družiny, kde pôsobil celé svoje členské časy. Po vstupe do vedenia zmenil svoje pôsobenie a bol u ZD. Momentálne študuje na VS v Brne.
Jakub Janoušek - Bagi
Jakub Janoušek - Bagi
Z vedenia VS musel odisť, kvoli štúdiu informatiky v Brne. Dlhé vlasy si z tria členov vedenia s dlhými vlasmi najdlhšie ponechal práve Bagi, ale aj u neho je to už minulosť. Hrá výborne na gitaru, pozná veľa filmov a veľa číta. Vlastne jediné čo vylučuje, že videl snáď všetky filmy je to, že by potom nestihol prečítať také množstvo kníh, aké prečítal...
Lukáš Sigmund - Hipi
Lukáš Sigmund - Hipi
Aj keď je teraz už len externým členom vedenia, stále ostáva služobne najstarší člen nášho tímu. Vo vedení zažiaril svojou tvorivosťou a aj keď sme museli niekedy jeho myšlienky uviesť späť do reality, práve jeho nápady dlho tvorili podstatnú časť oddielového programu. Svoj talent naďalej zveľaďuje na VŠMU.
Adam Plesník - Adam
Adam Plesník - Adam
Bývalý zástupca vedúceho oddielu, terajší študent 3. ročníka Fakulty Architektúry na STU, známy hlavne svojim cynickým humorom a spoľahlivosťou. Medzi jeho najnovšie záľuby patrí taebo, ale nepohrdne žiadnym športom, hrou na gitaru ani slečnami. Neobjasnená zostáva spojitosť medzi jeho účasťou na OR a objednávkou pagáčov v Heme...
Matej Kamenický - Kezhman
Matej Kamenický - Kežman
Mladý nádejný (už promovaný!) študent Fakulty Architektúry bol svojho času členom vedenia pri Modrej družine, no ešte predtým dlho členom červenej družiny. Je usmievavý nápaditý a okrem Bulharčiny ovláda aj kresbu precíznych diplomov, či kazačok. A ako každý správny architekt, aj oň je vždy v zhone a neraz ho vidno s doskami pod pazuchou.